รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาสงขลานครินร์ วิทยาเขตตรัง ในโอกาสมาเยี่ยม มฟน.

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผศ. มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาสงขลานครินร์  วิทยาเขตตรัง ในโอกาสมาเยี่ยม มฟน. และพร้อมกันนี้มีนายกองค์การบริหารนักศึกษา มฟน.และคณะกรรมการให้การต้อนรับและพบปะด้วย

maz581222-03

maz581222-04 maz581222-05 maz581222-01 maz581222-02

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker