รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ เศรษฐกิจฮาลาล ปัญหาและโอกาสสำหรับประเทศไทย ในงาน Thailand Halal Assembly 2015

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558  อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ เศรษฐกิจฮาลาล ปัญหาและโอกาสสำหรับประเทศไทย (Problem and Prospects of Halal Economy in Thailand) ในงาน Thailand Halal Assembly 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ท่านได้นำเสนอความตั้งใจที่จะสื่อสารให้พี่นองมุสลิม และต่างศาสนิก ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและบริบทของ ฮาลาลได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะ ฮาลาลในบริบทของโลกาภิวัฒน์ปัจจุบัน

a-soleh581227p1

a-soleh581227p2

a-soleh581227p5

a-soleh581227p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker