รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า พบปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดพัทลุง

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า พบปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนวิทยปัญญา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

sk581226p4

sk581226p1 sk581226p5

sk581226p2 sk581226p3

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker