ดร.รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "The Light of Search & the Power of Hikmah" (รัศมีแห่งการค้นหาและพลังแห่งวิทยปัญญา)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  ดร. รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "The Light of Search & the Power of Hikmah" (รัศมีแห่งการค้นหาและพลังแห่งวิทยปัญญา) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยชมรมมุสลิมโรงพยาบาลยะลา ร่วมกับ เครื่อข่ายมุสลีมะฮฺ มูลนิธิ ยมท.ยะลา ณ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลยะลา  ในโอกาสนี้ ดร. รูฮานา ได้ให้ข้อคิดและความตระหนักให้เกิดการคิดและให้ความสำคัญกับการค้นหาตนเอง และ วิทยปัญญานำพาความสุขที่แท้จริง

fn581229p1

fn581229p2

fn581229p3 fn581229p4 fn581229p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker