ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการค่ายสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประจำปี 2558

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ้งโครงการนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ณ  ริมเลรีสอรท์  บ้านตะโละสะมีแล ต.แหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

fun581229-102

fun581229-101

fun581229-103 fun581229-104

และในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมห่วิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา

fun581229-201

fun581229-202

fun581229-203

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker