รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศเยี่ยมชมกิจกรรมฟุตซอลมะฮับบะห์ศิษย์เก่า มฟน. จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559  ผศ. มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมฟุตซอลมะฮับบะห์ศิษย์เก่า มฟน. จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1  ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 2 มกราคม 2559 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มฟน. นราธิวาส  ณ สนามหญ้าเทียม P.Bordin Stadium อ.เมือง จ.นราธิวาส

fn590102p1

fn590102p2

fn590102p3 fn590102p5

fn590102p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker