กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. เปิดมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือ IU-Bank ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือ IU-Bank อย่างเป็นทางการ ณ ลานชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  การเปิดมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคปฏิบัติแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี กองทุนอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งและการฝึกอบรมนักศึกษาในการให้บริการ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้ดำเนินงาน

fn590110p6

fn590110p1

fn590110p5

ต่อมา ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้กล่าวปาถกฐาพิเศษ

fn590110p8

หลังจากนั้น ท่าน ดร.อับดุลอาซีซ อัลอัมมาร์ รัฐมนตรีกิจการศาสนา ประเทศซาอุดีอาราเบีย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้แนวคิดในการดำเนินการธนาคารในอิสลาม

fn590110p9

เยี่ยมชมกิจการและร่วมกันถ่ายรูป

fn590110p4

fn590110p3

fn590110p10

Tags: มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม,

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker