อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมพิธีเปิดมัสยิดญามิอฺอุมมิลมุอฺมินีนอาอิชะห์บินติอบีบักร์อัสศิดดีก ณ บ้านแฆแฆ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมพิธีเปิดมัสยิดญามิอฺอุมมิลมุอฺมินีน อาอิชะห์บินติอบีบักร์อัสศิดดีก ณ บ้านแฆแฆ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

fn590111p6

fn590111p5

fn590111p2

fn590111p3 fn590111p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker