รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าได้รับเกียรติเชิญบรรยายพิเศษจากสภาชูรอแห่งชาติ ประเทศศรีลังกา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าได้รับเกียรติเชิญบรรยายพิเศษจากสภาชูรอแห่งชาติประเทศศรีลังกา

ในการนี้ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ ได้กล่าวว่า รู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากท่านมุชริหอาม Mohd Niaz และทีมบริหาร และท่าน Saiful Islam ในฐานะประธานอนุกรรมการ Coexistence ของสภาชูรอแห่งชาติศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดเวทีบรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกสภา ซึ่งประกอบด้วย 18 องค์กรมุสลิมทั่วศรีลังกา

fn590111n2p1

fn590111n2p4 fn590111n2p3

fn590111n2p6 fn590111n2p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker