คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะอัลกุรอานและซุนนะห์ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ประเทศ มาเลเซีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะอัลกุรอานและซุนนะห์ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมกันนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านงานวิจัยและการประชุมสัมนาร่วม ระหว่าง มฟน.และ USIM

fn590114n2p2 fn590114n2p1

fn590114n2p4 fn590114n2p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker