รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ฯ และคณบดีฯ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Afandi Salleh และคณะจาก UniSZA,Terangganu, ประเทศมาเลยเซีย ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559  เวลาประมาณ 11.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าและคณบดีฯ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Afandi Salleh และคณะจาก UniSZA,Terangganu, ประเทศมาเลยเซีย ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับ UniSZA และได้มีการประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้  ในช่วงวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จะถึงนี้ ทาง UniSZA นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาพร้อมด้วยคณบดี 5 คณะ และคณาจารย์จำนวน 35 ท่าน องค์การนักศึกษา และนักศึกษาคณะแพทย์ จำนวน 65 คน และยังมีชมรมบิกไบค์ UniSZA ซึ่งจะมีสมาชิกเข้าร่วมเดินทางจำนวน 70 คัน จะมาจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการนี้จะมีกิจกรรมร่วมระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เช่น การบริการตรวจสุขภาพฟรีแก่บุคลากร นักศึกษา(รวมถึงนักศึกษาสถาบันภาษานานาชาติของ มฟน. ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่บริการของ มฟน.  ทั้งสองวิทยาเขต กิจกรรมการอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยโมดูลพิเศษ กิจกรรมการมอบและเล่นของเล่นกับเด็กในชุมชน และกิจกรรมระหว่างผู้นำนักศึกษาสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในช่วงดังกล่าวจะมีการพูดคุยและลงนาม MoA ระหว่างคณะต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรมกับคณะต่างของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อีก หนึ่งความร่วมมือระหว่าง UniSZA และ FTU คือการร่วมจัดงานสัมมนา Internataional Conference on Waq ครั้งที่ 2 และ International Conference on Law and Society ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2559 โดยมีมหาวิทยาลัยที่แสดงความจำนงร่วมจัดงานครั้งนี้ อาทิ Universitas Muhammadiah, Yogyakarta, Indonoseia, International Islamic University Malaysia, International University of Sarajevo, Bosnia โดยที่ FTU จะเป็นเจ้าภาพหลักสำหรับงานสัมมนาเกี่ยวกับวากัฟ ในขณะที่ UniSZA จะเป็นเจ้าภาพหลักสำหรับงานสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม ทั้งนี้จะมีบทความที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล SCOPUS จำนวน 30 บทความ สำหรับความคืบหน้าของการจัดโครงการนี้ตลอดจน Call for Papers จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

fn590116p1 fn590116p3

fn590116p5 fn590116p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker