รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเป็นตัวแทนอธิการบดีเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยการพูดคุย จัดโดย มรย. ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเป็นตัวแทนอธิการบดีเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยการพูดคุย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  ณ ห้องประชุมเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15-17 ม.ค. 2559 และทำการพิธีปิดในวันที่ 17 ม.ค. 2559 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิด

fn590117p1

fn590117p3

fn590117p4

fn590117p2

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเป็นตัวแทนอธิการบดีเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยการพูดคุย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  ณ ห้องประชุมเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15-17 ม.ค. 2559 และทำการพิธีปิดในวันที่ 17 ม.ค. 2559 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิด

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker