หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี เป็นตัวแทนสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมงานแถลงข่าว การดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

วันที่  18 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น.โดยอาจารย์อับดุลการีม อัสมะแอ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี เป็นตัวแทนสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมงานแถลงข่าว การดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับผู้แทนสถาบันวิชาการและองค์กรประชาสังคม 15 องค์กร ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี

fn590118n1p1

fn590118n1p2

fn590118n1p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker