สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำส่งนักศึกษาไปเข้าคอสต์ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลาม UBD

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้นำส่งนักศึกษาไปเข้าคอสต์ภาษาอังกฤษ  ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลาม UBD ประเทศบรูไนดารุสสาลาม  เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 13 มกราคม 2559 ถึง 25 มีนาคม 2559

fn590113p4

fn590113p1 fn590113p2

วันแรกที่ถึงบรูไนและพิธีเปิดโครงการโดย ดร.ยาบิด อาลาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลาม

fn590113p5

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน พบปะกับนักศึกษาสถาบันภาษานานาชาติ มฟน. ที่เข้าคอสต์ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลาม UBD

fn590113p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker