รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าและหัวหน้าสาขาร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน จ.นราธิวาส

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าและหัวหน้าสาขาร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน จ.นราธิวาส ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งการมาเยี่ยมในครั้งนี้มีครู จำนวน 5 ท่าน และนักเรียน จำนวน 70 คน

fn590121n2p1 fn590121n2p3

fn590121n2p2 fn590121n2p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker