อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าร่วมต้อนรับคณะจาก Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Lampung, Indonesia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 21/1/59 เวลา 13.00 ผศ.ดร.อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับคณะจาก Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Lampung, ประเทศ Indonesia ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีนายกสภาและคณบดีบัณทิตวิทยาลัยและคณะ ของโรงเรียนดังกล่าว จำนวน 60 ท่าน

fn590121n4p1 fn590121n4p2

fn590121n4p4 fn590121n4p3

fn590121n4p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker