ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหญิงและกิจการสตรีนำตัวแทนกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยฟาฏอนีออกร้านหารายได้สมทบกองทุนสภาเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559  ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสะมาแอ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหญิงและกิจการสตรีนำตัวแทนกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ออกร้านหารายได้เพื่อสมทบกองทุนสภาเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรม ในงานมหกรรม มนุษย์+ธรรม ของสภาเคลือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา  ในโอกาสนี้ทีมตัวแทนฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ และตัวแทนกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำรายได้จากการออกร้านในครั้งนี้มอบให้ นพ.อารีฟีน ไทยประทาน ตัวแทนรับทุนเข้าสมทบกองทุนสภาเคลือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

fn590131p1

fn590131p2 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker