อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน มฟน.เยี่ยมชมกิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ทำการจำลองภาพตลาดนัดนักศึกษาตามวิถีอิสลาม "Edu Bazar"

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 17.30 น. ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และนายซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน ไปเยี่ยมชมกิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ทำการจำลองภาพตลาดนัดนักศึกษาตามวิถีอิสลาม Edu Bazar โดยมี ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้การต้อนรับ ซึ่งตลาดนัดนักศึกษาตามวิถีอิสลาม Edu Bazar จะเปิดทุกเย็นวันจันทร์ หลังละหมาดอัสรีถึงหลังละหมาดอีซา (17.00 - 21.00 น.)

fn590229p1

fn590229p3

fn590229p4

fn590229p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker