รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศคูเวต ประจำประเทศไทย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศคูเวต ประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยแนวทางในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn590301

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker