อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ประเทศอินโดนีเซีย และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้การต้อนรับ Drs. Bulkani.M.P.d อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn590303p1 fn590303p2

fn590303p3 fn590303p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker