ดร.รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในงานสัมมนา นิซาอ์อัลอักศอ ณ เมืองอิสตันยูล ประเทศตุรกีย์

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2559 – 1 พ.ค. 2559 ที่ผ่าน  ดร. รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในงานสัมมนาสัมนา นิซาอ์อัลอักศอ ณ เมืองอิสตันยูล ประเทศตุรกีย์ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย องค์กรสตรีอัล-อักศอ Nisaulaks (Al-Aqsa's Women) Organization และมีตัวแทนสตรี จากหลายๆ ประเทศเข้าร่วมในงานสัมมนานี้

ffn590428p3

ffn590428p4

ffn590428p2

ffn590428p6

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker