รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณะเยี่ยมพบปะท่าน Dato' Bahruddeen Abdulrahman ผู้อำนวยการมุลนิธิอัลมาดีนะห์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อการกุศล (Yayasan antarabangsa Al-Madinah) ณ ชาห์อาลัม กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2559 รศ.ดร.ซาการียา หามะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ผศ. มูฮัมมัด สามาโระ เลขานุการอธิการบดี และอาจารย์อับดุลฟัตตาห์ จะปะกียา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเยี่ยมพบปะท่าน Dato' Bahruddeen Abdulrahman ผู้อำนวยการมุลนิธิอัลมาดีนะห์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อการกุศล (Yayasan antarabangsa Al-Madinah) ณ ชาห์อาลัม กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำแนวทางการจัดหาทุนเพื่อขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยกับท่าน ในโอกาสนี้ได้เข้ารับการอบรบคอสต์พิเศษกับท่านวิศวกร อับดุลลาตีฟ อัลอุษมาน

fn590509p2 fn590509p3

fn590509p5 fn590509p1

fn590509p4 fn590509p6

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker