รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมคณะเข้าเยี่ยมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปัตตานี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559  ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ใหญ่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปัตตานี  โดยมี พ.ต.ท.ธีรร์ชสิษ เจี่ยงเพ็ชร สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในเรื่องการให้ความสะดวก การขออยู่ต่อของ คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn591115p1

 

fn591115p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker