อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ คณะจาก Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้ให้การต้อนรับ คณะจาก Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn591116p3

fn591116p2

fn591116p1

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker