รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พบปะประชุมหารือกับ ผอ. สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อเช้าวันที่ 24 พ.ย. 2559  รศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าพบปะและร่วมประชุมหารือกับ ดร. ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม ผศ. ดร.พายัพ มาศนิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุม ในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการทำความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสต่อไป

fn591124p1

fn591124p2

fn591124p1

Tags: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker