ทีมงานสถาบันอัสสลามเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560  นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วยนายฮัมดัน บูหนำ หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ นายมูฮัมมัดบักรี หะยีฮามะ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี และชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดพัทลุง ในระหว่างทางคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านบุดี ตำบลแหลมโพธ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้รวมบริจาคเงินเพื่อสบทบงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับคณะจากสถาบันอัสสลาม เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุงในเย็นวันนี้
ขอเอกองค์อัลลอฮซุบฮานาฮูวาตาอาลา ได้ตอบแทนคุณงามความดี แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านบุดี ตำบลแหลมโพธ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

fn600108p1

ภาระกิจเย็นของวันที่ 8 ทางคณะสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 4-5 หมู่บ้าน

fn600108p2 fn600108p5

fn600108p4 fn600108p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker