โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ ณ University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ภายใต้โครงการ Global Discovery Program, Intensive English Course

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา บินหมัดหนี รองผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ ณ University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ภายใต้โครงการ ( Global Discovery Program, Intensive English Course) ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2560 - 25 มีนาคม 2560 โดยปีนี้สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดส่งนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่ 7

fn600111p1

อาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

 

fn600111p2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา บินหมัดหนี รองผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ มฟน. กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

 

fn600111p3

มอบของที่ระลึกให้อาจารย์ผู้สอน

 

fn600111p4  fn600111p5

บรรยากาศในชั้นเรียน

 

fn600111p6

กิจกรรมการเรียนนอกสถานที่

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker