อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นักวิชาการจากไทยคนแรกในรอบ 40 ปีที่นำเสนอบทความทางวิชาการ ตั้งแต่มีการสัมมนานานาชาติว่าด้วยหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

fn600827-2

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมสัมมนานานาชาติว่าด้วยหัจญ์ ฮ.ศ.1438 ภายใต้หัวข้อ หัจญ์คือเวทีแห่งสันติภาพจากแผ่นดินหะรอมของอัลลอฮฺ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ นครมักกะฮฺ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัจญ์และอุมเราะฮฺ ดร.มูฮัมมัด ศอลิห์ บินฏอฮิร เบนเท็น เป็นประธานในพิธี

fn600827-1

ฯพณฯ เบนเท็น ได้กล่าววัตถุประสงค์ของสัมมนาในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกษัตริย์ผู้อุปถัมป์สองมัสยิดอันทรงเกียรติและมกุฏราชกุมารที่ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่สันติภาพและศาสนาอิสลามอันสูงส่ง ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักวิชาการและอุละมาอฺอิสลามทั่วโลก

ในการสัมมนาครั้งนี้มีนักวิชาการและอุละมาอฺทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 50 ประเทศ มีการนำเสนอบทความกว่า 20 หัวข้อ โดยในจำนวนนี้ ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะสมาชิกถาวรคณะมนตรีสมาพันธ์โลกอิสลาม นำเสนอบทความเรื่อง "การประกาศเจตนารมณ์อันถาวรของนบีฯ เนื่องในคุตบะฮฺหัจญ์อำลา"

ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ระบุว่า บทความที่จะนำเสนอครั้งนี้ ถือเป็นบทความชิ้นแรกในรอบ 40 ปี ตั้งแต่มีการสัมมนาหัจญ์ที่นำเสนอโดยนักวิชาการจากประเทศไทย ถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่และขอทำหน้าที่นี้ให้ดีสุด-หลังจากเตาฟิกจากอัลลอฮฺ

ขออัลลอฮฺตอบแทนท่านด้วยความดีงาม ได้รับหัจญ์มับรูรและเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ

fn600827-8

fn600827-6fn600827-5

fn600827-3

เขียนข่าวโดย : Mazlan Muhammad

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker