เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เข้าเยี่ยมคารวะ เชค ฮาซัน ซัคบะร์ เลขาธิการองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 รศ. ดร. ซาการียา หะมะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยมคารวะ เชค ฮาซัน ซัคบะร์ เลขาธิการองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอบคุณองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียที่ให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยอย่างดีตลอดมาและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฟาฏอนรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันภาษานานาชาติ หลังจากสำนักพระราชวังซาอุดีอาระเบียได้อนุมัติงบประมาณซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ เชค ฮาซัน ซัคบะร์ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 66 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 อีกด้วย

fn610305-4

fn610305-1

fn610305-3

fn610305-2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker