ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาสานต่องานที่พ่อทำ พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2561  พลเอกพัชรพงษ์ อิทรสุวรรณ ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาสานต่องานที่พ่อทำ พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน การให้การศึกษาแก่บุตรหลาน เยาวชนในพื้นที่ โดยมีนายซาฟีอี บารู รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะให้การต้อนรับ

fn610311p1

fn610311p5

fn610311p2

fn610311p3

fn610311p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker