รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ คณะจาก PERMATA Al-Qur’an ประเทศ Malaysia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ คณะจาก PERMATA Al-Qur’an หรือชื่อเต็มว่า Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Qur'an ซึ่งการมาในครั้งนี้นำโดย YBhg. Hj  Syed Sharim B. Shayid Khalim​ เลขานุการของ PERMATA Al-Qur’an และได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการดำเนินงานของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสอนอัล-กุรอ่าน

fn610319p2

fn610319p1

fn610319p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker