มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา (UITM) ประเทศมาเลเซีย ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติอิสลามและประเด็นร่วมสมัย 2018

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

วันที่ 25 มีนาคม 2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ.ดร. ซาการียา หะมะ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา (UITM) ประเทศมาเลเซีย ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติอิสลามและประเด็นร่วมสมัย 2018 เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาร่วมกัน

fn610325p2

fn610325p3

fn610325p1

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker