รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนีได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เรื่องการเปิดศูนย์ภาษาตุรกีในมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี พร้อม นายอับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ นายอับดุรรอฮมาน วอเดร์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เพื่ิิอตกลงแนวทางการเปิดศูนย์ภาษาตุรกีในมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาฎอนี กับ Yunus Emre Institute (สถาบัน ยูนุส เอมเร) ณ สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนีในปีการศึกษาหน้า

fn610326p1

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker