รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวากาฟ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลในโครงการ Love Reading Award 2018 "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ประจำปี 60 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ผศ.จิระพันธ์ เดมะ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวากาฟ ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลในโครงการ  Love Reading Award 2018 "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ประจำปี 60 จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลในปีนี้จากบุคลากรและนักศึกษา จำนวนทั้งหมด 106 ท่าน

"โครงการ Love Reading Award 2018" เป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร รักในการอ่าน และมาใช้บริการห้องสมุดเป็นประจำสม่ำเสมอ ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดย ห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn610328p0

fn610328p1

fn610328p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker