มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปี 2561 (เขตภาคกลางและปริมณฑล) ณ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง 22 กรุงเทพมหานคร

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองแนะแนวและประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปี 2561 (เขตภาคกลางและปริมณฑล) ณ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนาย นายไพซ้อน ยิ่งนิยม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงานและค่อยต้อนรับผู้ปกครองที่นำนักศึกษามาลงทะเบียนในครั้งนี้

fn610331p1

fn610331p3

fn610331p4

fn610331p2

fn610331p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker