อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ รศ.ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ จัดโดย มุนตาดา อาลามี ลิล วะสะฏียะฮ์ ร่วมกับสันนิบาตโลกอิสลาม ภายใต้การอุปถัมภ์นายกรัฐมนตรีจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน พร้อมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ และ มุนตาดานานาชาติเพื่อวะสะฏียะฮ์ ประเทศจอร์แดน ซึ่งสัมมนานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561

fn61040p1

 

fn61040p2

fn61040p6fn61040p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker