รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ 2018 ณ เมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ 2018 ณ เมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้จัดขึ้นที่ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561

fn610406p3

fn610406p2

fn610406p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker