คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดประชุมครู เพื่อเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาเครือข่าย Muallim PLC ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดประชุมครู เพื่อเตรียมพร้อมในโครงการพัฒนาเครือข่าย Muallim PLC "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง" U-School Mentoring  ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานเปิดพิธีการประชุม และคณะครูจากโรงเรียนพัฒนาเครือข่าย จำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม โดยโครงการนี้จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยมีครูเป็นผู้จัดกิจกรรม ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ฯ จะเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรม

fn610407p1

fn610407p6

fn610407p5

fn610407p3

fn610407p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker