อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติซาอุดีอารเบียและรองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ‏ผศ.ดร. อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ รศ.ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ฏอฮา อุมาร์ อัลคอตีบ รองเลขาธิการองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติซาอุดีอารเบีย และนายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

fn610418p1

fn610418p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker