ผศ.ดร. รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในงานสัมมนาInternational Seminar on Socio-Educational Empowerment of Muslim Women in the New Century ณ มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 25-26 เม.ย. 2561 ที่ผ่าน  ผศ.ดร. รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในงานสัมมนาสัมนาInternational Seminar on Socio-Educational Empowerment of Muslim Women in the New Century ณ มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม จัดโดย Sultan Omar 'Ali Saifuddien Centre for Islamic Studies (SOASCIS), University of Brunei Darussalam ซึ่งสัมมนาในครั้งนีเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง UBD, สมาคมสตรีผู้สำเร็จการศึกษาจากบรูไนดารุสซาลาม, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati บันดุงอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn610426p1

fn610426p2

fn610426p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker