เทใจให้สังคม

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งมีทั้งนักวิชาการและนักจิตวิทยา ไปให้บริการวิชาการแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี พร้อมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ที่มีผู้สนใจและพึงพอใจในบรรยากาศที่ครึกครื้นพร้อมข้อมูลที่อัพเดท

fn610507p1

fn610507p4

fn610507p3

fn610507p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker