อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 12 (Muzakarah-12) ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ‏รศ.ดร. อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 12 (Muzakarah-12) (หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพสมาชิกในประเทศอาเซียน)  เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการซะกาตและหนี้สินของสถาบันการเงินอิสลาม” ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

fn610703p1

fn610703p2 fn610703p3

 fn610703p5 fn610703p4

fn610703p6

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker