ต้อนรับคณะจาก Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia ในโอกาสมาเยี่ยมเยืยนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันนี้ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมต้อนรับคณะจาก Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia ที่มาเยี่ยมเยืยนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี รศ.ดร.ซาการียา หามะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.อับดุลเลาะ อูมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางคณะได้ร่วมพูดคุยในการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOA ในโอกาสต่อไป

fn610716p1

fn610716p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker