ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุสมาคมฆัยรียะห์ จ.สตูล"

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนดารุสมาอาเรฟมูลนิธิ จ.สตูล ได้จัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุสมาคมฆัยรียะห์” เพื่อ หารายได้สมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้กับ 4 ท่าน ที่ได้ประสบอุบัติทางรถยนต์ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดิน อ.ตากใบ จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ประธานสมาคมศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี สาขา มฟน. พร้อมคณะ ได้ไปร่วมงานและร่วมบริจาคให้พี่น้องศิษย์เก่าที่ได้ประสบอุบัติทางรถยนต์ ดังกล่าวด้วย

fn610811p1

fn610811p2fn610811p3

fn610811p4fn610811p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker