ต้อนรับคณะ จาก Pengetua SMK, Kampung laut, Malaysia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2561  คณะจาก Pengetua SMK, Kampung laut, Malaysia  นำโดย Hjh. Jamari binti Othman และคณะจำนวน 30 ท่าน  มาเยี่ยมเยืยนมหาวิทยาลัยฟาฎอนี  โดยมี ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ให้การต้อนรับคณะดั่งกล่าว

fn610916p1

fn610916p2fn610916p3

fn610916p4fn610916p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker