เยี่ยมให้กำลังใจอาการป่วยของนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ได้มอบหมายให้นายฮำดัน  บูนำ หัวหน้ากองแนะแนวและประชาสัมพันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจอาการป่วยของนางสาวนัจวา ฮุสนา บินตีมะอีซา นักศึกษาสาขาภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสุลตานอับดุลฮาลิม ประเทศมาเลเซีย ตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับและได้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านพัก

ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ณ บ้านพัก ที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

fn611008p6

 

fn611008p5fn611008p4

fn611008p2fn611008p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker