สมช. พร้อมคณะเข้าพบหารือกับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่งคงจังหวัดชายแดนใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานความมั่งคงแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบหารือกับ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับการพัฒนาเยาวชน และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn611013p1

fn611013p3fn611013p2

fn611013p4fn611013p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker