ต้อนรับคณะจาก Masjid Al-Khairiyah, Taman Seri Gombak, Selangor, Malaysia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที 14 ตุลาคม 2561 คณะจาก Masjid Al-Khairiyah, Taman Seri Gombak, Selangor, Malaysia ได้มาเยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี รศ. ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียาอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผศ. ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn611014p1

fn611014p2fn611014p3

fn611014p4fn611014p5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker