เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแด่นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแด่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่ ณ จวนผู้ว่าจังหวัดปัตตานี

fn611018p1

fn611018p2fn611018p3

fn611018p5fn611018p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker