ได้รับเกียรตินำเสนอบทความวิชาการและพบปะกับนักศึกษาไทย ณ เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2018 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติจาก Universitias Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang ให้นำเสนอบทความวิชาการ ในหัวข้อ" ความสามารถของนักศึกษามุสลิมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคร่วมสมัยกับการแข่งขันระดับโลก” ในงานสัมมานา Islamic Education on Information Technology and Media : Challenges and Opportunities และได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาไทย ณ เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพโดย : Abdurrahman Binwaeyusoh

fn611024p1

fn611024p2fn611024p3

fn611024p4fn611024p6

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker